Aarhus School of Business, University of Aarhus

CORE hosted conferences and workshops

Ledelse - fra viden til handling
Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi
- m°destedet for dansk ledelsesforskning
10.-11. december, 2007
|
|
|
|
|
Third International Workshop on Organization Design
"New Forms of Organization and Design Approaches:
- Anticipating the Future"
18-20 May, 2008Aarhus School of Business
University of Aarhus
Fuglesangs AllÚ 4
DK - 8210 Aarhus V
Tel.
Fax
+45 89 48 66 88
+45 86 15 01 88
Web www.asb.dk